VAD ÄR KVALITET FÖR OSS?

Svaret är enkelt. Att du är så nöjd och glad med din nya möbel, att du rekommenderar oss, eller köper en ny produkt. Allra helst både och.
Kort sagt; vi vill ha dig tillbaka, inte produkten...
Av den anledningen jobbar vi med ett helhetsperspektiv.
Från materialval, där vi kontinuerligt testar hållbarhet, till bra förpackningar som skyddar våra produkter hela vägen hem till dig.
Om något mot förmodan skulle gå snett (vi är ju inte mer än människor) jobbar vi med spårbarhet i våra produkter. Enkelt uttryckt innebär det att vi snabbt kan hitta källan till felet.
Har förpackningen inte hanterats rätt så att något är sönder, eller delar saknas, då hjälper vi naturligtvis till så att din nya möbel ska bli komplett så snabbt som möjligt.
Förpackningar är ju först och främst till för att skydda produkten men vi lägger också en miljömässig aspekt på våra förpackningar. Därför försöker vi packa smart och inte använda mer material än vad som krävs för att skydda produkten från smuts och stötar. Vi vet ju att människor i hantering från oss till dig behandlar våra produkter med samma kärlek som vi och därför inte gör något uppenbart för att skada dem.
För att summera; kvalitet är hur du upplever våra produkter. Inte vad vi lovar i en text. 
Vi lever efter devisen; "the bitterness of poor quality remains long after the sweetness of the low price is forgotten"