VAD ÄR MILJÖ FÖR OSS?

Målet är att försöka efterlämna ett så litet fotavtryck som möjligt i vår miljö. Av den anledningen tar vi inte per automatik den enkla vägen för att nå den bästa kombinationen av pris och kvalitet. Vi försöker istället tänka omvärldsmässigt. Vad påverkar vår jord allra minst? Där vi har ett hållbart val, ser vi det naturligt att välja miljöalternativet.
Några exempel.

  • I absolut största mån använder vi oss av FSC -certifierade leverantörer när vi tillverkar i massivträ. FSC står för ett kretslopptänkande där man tar ansvar för skogsbruk, miljö och återplantering av träd för nästa generation.
  • För att kunna stå för en produkt vill vi veta vad den innehåller, därför ställer vi kravet att våra producenter ska kunna visa upp ett MSDS (material safety data sheet). Det berättar om vilka material och kemikalier som ingår i produkten. På så vis undviker vi att använda farliga eller hälsovådliga ämnen.
  • Naturligtvis använder vi enbart E1 norm för brukandet av formaldehyd. 
  • Färger och lacker är i möjligaste mån vattenbaserade. 
  • Vi följer noga marknadens utveckling. Målet är att ligga i framkant, men vi hoppar inte på några oprövade kort. Hellre gör vi ett bra arbete med beprövade metoder, än arbetar med processer som inte är dokumenterade. 
  • Vi prioriterar tillverkning i vårt närområde (norra Europa) för att undvika långa transporter och därmed utsläpp.
  • Vi är, för att summera, verkligt engagerade i ett nära och praktiskt miljöarbete.
  • Det viktigaste av allt; vi lovar aldrig mer än vi kan hålla.

** "FSC, Forest Stewardship Council, är en internationell organisation som främjar ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. 
I FSC-certifierade skogar ställs bland annat krav på att urbefolkningars rättigheter respekteras och att biologiskt värdefull skog sköts på ett sådant sätt att naturvärdena bevaras."