TILLVERKNINGEN

Går det att kombinera hantverk med industriell produktion?
Vi vet att det går. I de fabriker vi valt att samarbeta med finns en djup kunskap om både hantverk och produktion.
Från själva råvaran till hur man förädlar den till en möbel.
I vissa moment gör maskinerna ett mer precist jobb. I andra krävs en ”handpåläggning” och ett mänskligt öga.
Vi kallar det för hantverk satt i system.